Församlingen

 

Elimförsamlingen är en församling full av liv i centrum av Kvevlax. Vi vill att församlingen skall vara en plats där alla kan känna sig hemma oavsett ålder eller bakgrund. Med i församlingen finns det människor i alla åldrar, och församlingen har ett speciellt hjärta för
familjer. I församlingen finns det ett stort barn- och ungdomsarbete med 30 barn i söndagsskolan och barn- och ungdomsgrupper på veckosluten.

Församlingen består idag av ett 80-tal medlemmar och bedriver olika sorter av verksamhet, som är ägnad att tillgodose den enskildes behov av gemenskap, andlig tillväxt
och uppbyggelse. Missionen i utlandet värderas högt i församlingen och för
närvarande understöder församlingen mission i Afrika och Asien.

Välkommen med!

Historia

Den 12 maj 1929 samlades en liten skara troende i Herman Bergs hemgård och där bildades pingstförsamlingen kallad Elimförsamlingen i Kvevlax.
Den första tiden samlades församlingen i Bönesalen eller ”Bärjissalin”.
Eget hus fick församlingen först år 1937 och år 1995 kunde en ny ändamålsenlig kyrka invigas där församlingen nu har sitt ”andliga hem”.

Tro och lära

Församlingen finns med i den karismatiska pingst familjen som idag växer över hela världen. Vi tror på personlig omvändelse och tro på Jesus Kristus och praktiserar
troendedop genom nedsänkning i vatten. Vi döper i Faderns, Sonens och den
helige Andes namn. Vi tror också att varje person kan uppleva den helige Ande på samma sätt som de första lärjungarna gjorde på apostlagärningarnas tid.
All vår tro grundas på Bibeln som Guds ord också i vår tid.
Vi eftersträvar god gemenskap med andra församlingar.
Församlingen vill vara en öppen famn för människor som behöver ett andligt hem.