Program

Aktuellt program

Januari 2019

Tisdag 1.1 18.00 Ekumeniskt nyårsmöte i Kvevlax Kyrka

Söndag 6.1 11.00 Dela med dig Gudstjänst, Nattvard, M Mikander, m.fl,

12.00 Församlingsmöte

 

Måndag 7.1 19.00 Bön för bygden i Elim

(8-10.1 Pingst pastorskonferens i Stockholm)

Söndag 13.1 11.00 Gudstjänst, M Mikander, m.fl, Elim Kids & Tweens startar

 

Måndag 14.1 19.00 Bön för bygden i Betesda

Söndag 20.1 11.00 Gudstjänst, M Mikander, m.fl, Elim Kids

 

Måndag 21.1 19.00 Bön för bygden i Krubban

Söndag 27.1 11.00 Gudstjänst, M Mikander, m.fl, Elim Kids & Tweens

 

Måndag 28.1 19.00 Bön för bygden i Missionskyrkan

28.1-10.2 Bönekampanj 24/7

Februari

Söndag 3.2 11.00 Gudstjänst, Nattvard, M Mikander, m.fl, Elim Kids

 

Måndag 4.2 19.00 Bön för bygden i Elim

Söndag 10.2 11.00 Gudstjänst, M Mikander, m.fl, Elim Kids & Tweens

18.00 Bönekampanjens avslutningsmöte i Missionskyrkan

 

Måndag 11.2 19.00 Bön för bygden i Betesda

Söndag 17.2 11.00 Gudstjänst, M Mikander, m.fl, Elim Kids

 

Måndag 18.2 19.00 Bön för bygden i Krubban

Söndag 24.2 11.00 Gudstjänst, M Mikander, m.fl,

14.00 Friluftsdag Elim Kids & Tweens

 

Måndag 25.2 19.00 Bön för bygden i Missionskyrkan

Onsdag 27.2 14.00 Samling för daglediga i Elim