Program

Aktuellt program

Januari 2018

Söndag 7.1 11.00 Gudstjänst Nattvard, H Blomberg, M Mikander, m.fl.

 

Måndag 8.1 19.00 Bön för bygden i Krubban

(9-11.1 Pingstpastorskonferens i Stockholm.)

Söndag 14.1 11.00 Gudstjänst M Mikander, m.fl, ELiM KiDs startar

 

Måndag 15.1 19.00 Bön för bygden i Missionskyrkan

Söndag 21.1 11.00 Gudstjänst M Mikander, m.fl,  ELiM KiDs

 

Måndag 22.1 19.00 Bön för bygden i Elim

Söndag 28.1 11.00 Gudstjänst M Mikander, m.fl,  ELiM KiDs

 

Måndag 29.1 19.00 Bön för bygden i Betesda