Söndagsskolan ELiM KiDs & Tweens

Söndagsskolan ELiM KiDs & Tweens

Elimförsamlingen ordnar söndagsskolan ELiM KiDs för barn varje söndag under gudstjänsterna kl 11.00.

ELiM KiDs är delad i tre olika grupper:
Myrstacken 3-5år
Växthuset 6-8 år
Söndax 9år uppåt
Tweens för de som är 12 och äldre

ELiM KiDs samlas kl 11 och börjar varje söndag med ett minimöte för alla barn (ca 11-11.30) med sång, undervisning genom drama, teater, mm och bön. Från 11:30 delas barnen in och får pyssla, leka, snickra i ”snickerboa” eller sporta i Kvevlax skolas gymnastiksal.

Sammanlagt är det ca 35 barn i ELiM KiDs. I söndagsskolan introduceras barnen till grunderna i den kristna tron.

Kring jul och till våravslutning ordnar vi en stor show med alla barn i söndagsskolan. I showen ingår drama, musik, dans och andra inslag som barnen medverkar i.