Nyheter

Söndag 15.10 14.00 Veterangudstjänst Finland 100-år. Tor-Erik Store, Kristoffer Streng, Mobilatekören, Alf Burman, K Kanto, M Mikander. Kvevlax Sparbank bjuder på kaffe.

 

27-29.10 Gemensam möteshelg: Tema: Jesus på riktigt

Talare Ola Gustafsson, Skara, Sverige

Fredag 27.10 19.00 Möte i Missionkyrkan

Lördag 28.10 17.00 Seminarie i Elim

19.00 Möte i Elim

Söndag 29.10 10.00 Högmässa i Lutherska kyrkan

14.00 Avslutningsmöte i Betesda, Kuni.